top of page

Wat is opera?


Opera op de Parade brengt opera terug naar zijn oervorm. Tot diep in de Middeleeuwen werd de kerkdienst niet voorgedragen maar gespeeld en gezongen, omdat de geestelijken merkten dat zij op deze manier hun boodschap beter konden overbrengen aan de gelovigen. 


Aan het einde van de zestiende eeuw kreeg het gezang een ander karakter toen een groep vooraanstaande kunstliefhebbers in Florence klassieke drama’s ging uitvoeren op de markt. Deze ‘Camerata fiorentina’ kozen ervoor om de toneelstukken niet voor te dragen maar te zingen. 

 

Iets later, aan het begin van de zeventiende eeuw schreef Claudio Monteverdi vervolgens zijn opera L’Orfeo. Dit stuk gebaseerd op de mythe van Orpheus en Eurydice wordt beschouwd als de geboorte van de opera. We gaan dit jaar dus terug naar de bron!

Vanuit deze gezongen drama’s ontwikkelde de opera zich verder tot het genre zoals wij dat vandaag de dag kennen; totaaltheater pur sang met imposante decors en kostuums. En het element is in de loop der eeuwen nooit veranderd: bij opera staat het geheel nog altijd in dienst van het verhaal.

DSC_4393.JPG
bottom of page